Tietoa meistä
eli muutama sana paikallisesta kansainvälisyydestä...

Vasemmalta: Sanna Jousi Ofosu, Gildas Houessou ja Liisa Käiväräinen
Vasemmalta: Sanna Jousi Ofosu, Gildas Houessou ja Liisa Käiväräinen

EtnoSalo ry on perustettu elokuussa 2016. Sen perustajajäsenet ovat Gildas Houessou, Liisa Käiväräinen ja Sanna Jousi-Ofosu. Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea paikallista monikulttuurisuutta musiikin, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan kautta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

EtnoSalo ry

  • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, työpajoja, festivaaleja ja juhlia
  • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee aloitteita eri viranomaisille
  • on yhteistoiminnassa eri alojen järjestöjen kanssa.