Tietoa meistä

eli muutama sana paikallisesta kansainvälisyydestä...

Vasemmalta: Sanna Jousi, Gildas Houessou ja Liisa Käiväräinen
Vasemmalta: Sanna Jousi, Gildas Houessou ja Liisa Käiväräinen

EtnoSalo ry on perustettu Salossa 2016. Sen perustajajäsenet ovat Gildas Houessou, Liisa Käiväräinen ja Sanna Jousi. Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea paikallista monikulttuurisuutta musiikin, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan kautta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

EtnoSalo ry

  • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, työpajoja, festivaaleja ja juhlia
  • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee aloitteita eri viranomaisille
  • on yhteistoiminnassa eri alojen järjestöjen kanssa.